Villkor


HANDELLSVILLKOR
30 dagar netto, efter sedvanlig kreditprövning, förutsatt att ingen annan betalningstid har avtalats.
 
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
Hospitel påkallar härmed äganderättsförbehåll avseende äganderätten till levererad vara/varor vilka ej övergår i köparens ägo förrän full likvid erhållits i enlighet med fakturerad leverans.
 
PRISER OCH LEVERANSVILLKOR
I samtliga fall där ev. priser angivits i vår hemsida gäller följande:
Samtliga priser är i SEK, exkl. moms och fritt vårt lager i Västerås.
 
I de fall vi lämnat offert gäller samma villkor förutom i de sammanhang där andra villkor angivits eller avtalats. Order, pris och leveranstid kan endast anses bekräftat i samband med att skriftlig orderbekräftelse erhållits.
 
Prisoffert (separat koppling under varje produkt)
I vissa fall har ett cirkapris angivits i produktens varuspecifikation. Beroende på utförande, önskat antal, fraktkostnader, kundrelation m.m. tillämpar vi ”Lägsta möjliga pris” principen för att ge er bästa möjliga offert.
 
Generellt gäller att våra offerters giltighetstid är 3 mån. från offertdatum. Övriga villkor enl. offerten.
 
Transport, Försäkring 
Transport av gods sker under Hospitel AB’s försorg för räkning och debitering köparen om ej annat avtalats.
Transportförsäkring ingår ej i transportkostnader utan ombesörjes av köparen.
Reklamationer skall ske inom 10 dagar fr.o.m. erhållandet av leverans. Övrigt Vi reserverar oss för eventuella produktförändringar samt reserverar oss för eventuella prisförändringar från våra underleverantörer och som ej ingår i lämnad muntlig eller skriftlig tidsbestämd offert.